Mikrofale są wyrazem określającym promieniowanie elektromagnetyczne o długości fali od 1 do 300 cm. Fale te są powszechnie znane z różnorodnego wykorzystania, jako fale telewizyjne, radiowe, są wykorzystywane radarem, na ich zasadzie działa telefon komórkowy lub kuchenka mikrofalowa. Jednym z zastosowań jest zwalczanie biologicznych szkodników drewna. Do tego celu jest międzynarodowo przydzielona częstotliwość 2,45 GHz, o długości fali 12,2 cm. Zasada efektu mikrofalowego polega na tym, że fale są absorbowane przez cząsteczki wody, oraz ich energia zamienia się na ruch cząsteczek. Cząsteczki wibrują, ich tarcie tworzy ciepło i materiał jest ogrzewany (przypadek kuchenki mikrofalowej). Jednakże, jeśli mikrofale oddziaływają w jednym kierunku, większość energii jest przekazywana do ruchu cząsteczek w kierunku promieniowania elektromagnetycznego.
Zasada ta jest wykorzystywana przy zwalczaniu szkodników niszczących drewno. Komórki żywych tkanek zawierają znacznie więcej wody niż martwe komórki drewna a w dodatku wewnątrz organizmów jest związana. Tak więc podczas gdy woda w otaczającym drewnie przemieszcza się z kierunkiem promieniowania, w larwach woda zacznie wibrować, organizmy się przegrzewają i w krótkim czasie giną. Ponadto oddziałuje także bezpośredni efekt biologiczny (zaburzenia transferu membranowego, zaburzenia na poziomie jąder komórkowych, itp.) z efektem długotrwałym. Oprócz metali, które je odbijają, wszystkimi pozostałymi materiałami mikrofale swobodnie przechodzą, to umożliwia przenikanie w głąb drewna i jego sanację. W przypadku starannego wykonania procedur sanacyjnych jest efekt zwalczania stuprocentowy. Jest to szczególnie wygodne rozwiązanie w przypadku polichromowanych, lakierowanych lub w inny sposób chronionych powierzchni, które nie pozwalają na zastosowanie środków chemicznych, itp.
Kolejne zastosowanie jest w budownictwie, kiedy mikrofale przyspieszają i skracają czas osuszenia materiałów budowlanych z miesięcy i lat na dni. Metoda ta została w naszym kraju kilkakrotnie zastosowana w różnych okolicznościach, istotne było wykorzystanie po powodzi w latach 1997, 1998 i 2002. Ogólnie rzecz biorąc, nasza firma osuszyła w latach 1997 - 2012 około 20.000 m2 ścian o różnym składzie i stopniu uwilgotnienia. Promieniowanie działa na cząsteczki, także po pierwsze zaczną wibrować, a po drugie ciśnieniem promieniowania je przesuwa. Pierwszy efekt jest maksymalnie wykorzystany w kuchence mikrofalowej, gdy wibrujące cząsteczki tarciem o siebie wytwarzają ciepło. Druga metoda jest używana podczas osuszenia, gdzie się nie wykorzystuje zamkniętej przestrzeni mikrofalówki, ale skierowane promieniowanie, kiedy energia mikrofalowego pola jest przekazywane do ruchu cząsteczek w kierunku promieniowania elektromagnetycznego, a woda jest wypychana na zewnątrz muru.